חומר למבחן חגורה סגולה-ג'ודו 

 

זמבו אוקמי- גלגול ג'ודו

מאו אוקמי- בלימה

תרגילי קרקע:

או סוטו גרי