חגורה צהובה :

גלגול ג'ודו

בלימה אחורה

בלימה הצידה

דה אשי בראי – טאטוא הרגל המתקדמת.

היזה גורומה – גלגל הברך.

סזאה צוריקומי אשי – חסימת הרגל תוך הרמת משיכה.

אוקי גושי – מותן צפה.

אוסוטו גרי – גזיזה גדולה מבחוץ.

או גושי – מותן גדולה.

או אוצ'י גרי – גזיזה גדולה מבפנים.

סאוינגה – הטלת נשיאת גב.

 

 

 

 

רשימות תרגילי קרקע

 

רשימה א':

הון קסה גטמה – תפיסת צעיף פשוטה

קוזורה קסה גטמה – שינוי של תפיסת צעיף

קטא גטמה – תפיסת כתף

יוקו שיהו גטמה – תפיסת ארבע פינות מהצד.

קוזורה יוקו שיהו גטמה – שינוי תפיסת ארבע פינות מהצד.

קמי שיהו גטמה – תיסת ארבע פינות מאחור.

מונה גטמה – תפיסת חזה.

2 הפיכות משכיבה

2 הפיכות מקיפוד